Działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej sięga roku 1927. W dniu 29 stycznia 1927 roku. w jedynym z domów chłopskich w Tymbarku zebrali się członkowie kasy Stefczyka, aby założyć Spółdzielnię Mleczarską. 

Organizatorem założonej Spółdzielni byli: ks. Józef Szewczyk - proboszcz Tymbarku, oraz miejscowy dziedzic Karol Turski. Spółdzielnia rozwijała się znakomicie stając się dobrodziejstwem dla okolicy. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej nowo powstałej spółdzielni byli: Prezes Zarządu - ks. Józef Szewczyk, Z-ca Prezesa - Jan Macko, Kasjer - Jan Kubanek, Przewodniczący Rady - Karol Turski.

Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w 1927 roku podjęto uchwałę o budowie własnego zakładu. Przewodniczący Rady Karol Turski dziedzic dóbr ziemskich w Tymbarku ofiarował bezpłatnie parcelę pod budowę zakładu. Budynek mleczarni oddano do użytku w 1931 roku, a już w 1933 roku przystąpiono do dalszej rozbudowy zakładu. Główne produkty mleczarni to masło i sery.

W październiku 1929 roku powstaje druga mleczarnia w Łososinie Górnej. Jej głównym założycielem był inż. Jan Droźdź, założyciel Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej był następujący: Prezes Zarządu - Stanisław Wójtowicz, Z-ca Prezesa - Michał Kapitan, Kasjer - Antoni Rozum, Przewodniczący Rady - inż. Jan Drożdż.

Założyciele i działacze Spółdzielni Mleczarskiej w Łososinie Górnej w swoich zamiarach oprócz produkcji masła, postanowili rozpocząć produkcję sera ementalskiego. W nowo wybudowanym budynku 7 lutego 1935 roku uruchomiono serownię sera typu szwajcarskeigo. W roku 1957 nastąpiło połączenie obu spółdzielni w jedną. Uchwałą komitetu założycielskiego dna 6 września 1957 roku powołano do życia Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łososinie Górnej.

W wyniku różnych zmian organizacyjnych jakie zachodziły w Polsce w tamtych czasach ostatecznie 15 listopada 1980 roku została reaktywowana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej. Skład Zarządu i Rady nadzorczej był następujący: Prezes Zarządu - mgr inż Władysław Frączek, Z-ca Prezesa ds. technicznych - Tadeusz Wójtowicz, Z-ca Prezesa ds. skupu - Jan Mazgaj, Przewodniczący Rady - Ludwik Wojcieszczak.
Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej położona jest w rejonie Beskidu Wyspowego. Specjalizuje się w produkcji serów dojrzewających typu holenderskiego oraz twarogów. Surowiec do produkcji wyrobów pozyskiwany jest od krów wypasanych na pastwiskach górskich. Ten atut ekologiczny jest podstawą do produkcji artykułów o wyjątkowych cecha zdrowotnych smakowych takich jak:

  • Mleko spożywcze świeże o zawartości tłuszczu 2% i 3.2%
  • Twaróg tłusty, pełnotłusty, chudy
  • Sery dojrzewające Gouda, Edamski, Łososiński, Salami
  • Śmietana 18% i 30%
  • Kefir
  • Masło wyborowe (osełka) extra

Spółdzielnia Mleczarska sprzedaje swoje produkty na terenie kraju. Obecnie największym rynkiem zbytu jest miasto Kraków i okolice oraz rynek regionalny. Spółdzielnia współpracuje z polskimi hurtowniami, siecią prywatnych sklepów ogólnospożywczych oraz placówkami zbiorowego żywienia. Ponadto spółdzielnia posiada własne placówki handlowe, w ktrych sprzedaje produkowane artykuły nabiałowe oraz inne artykuły spożywcze. Towar do placówek handlowych jest dostarczany własnym transportem specjalistycznym.

W okresie całej swojej działalności przykładaliśmy równocześnie bardzo dużą wagę do rozwoju spółdzielni w zakresie rozwoju zakładów przetwórczych w Tymbarku i Limanowej oraz współpracy z producentami mleka. Obecnie spółdzielnia skupuje i przerabia około 40-60 tys. litrów mleka dziennie od około 2500 dostawców przy zatrudnieniu 100 osób. Długoletnia współpraca z dostawcami mleka sprzyja ciągłemu wzrostowi jakości surowca, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie naszych wyrobów przez konsumentów. W okresie przedakcesyjnym jak i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Spółdzielnia Mleczarska trzy razy korzystała z funduszy pomocowych. Między innymi dzięki tym środkom było możliwe unowocześnienie zakładów w nowoczesny park maszynowy.

W chwili obecnej spółdzielnia może prowadzić działalność na rynkach krajów Unii Europejskiej, gdyż została dopuszczona do handlu. W ciągu ostatnich 13 lat działalności następuje dynamiczny rozwój spółdzielni polegający na zwiększeniu skupu mleka, przerobu, zwiększeniiu asortymentu produkcji oraz wielkości sprzedaży. Za swoją działalność spółdzielnia otrzymała wiele wyróźnień i nagród. Posiadamy certyfikat najwyższej jakości oraz certyfikat produkcji ekologicznej w zakresie przetwórstwa.