Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zwiększenie konkurencyjności zakładu poprzez automatyzację i podniesienie jakości systemu kontroli składu fizyko-chemicznego surowca i produktów końcowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Opis operacji:

Zakup (wraz z instalacją) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania – zakup analizatora laboratoryjnego do badania parametrów fizyko-chemicznych w mleku i produktach mleczarskich

Cel operacji:

Zwiększenie konkurencyjności zakładu poprzez automatyzację i podniesienie jakości systemu kontroli składu fizyko-chemicznego surowca i produktów końcowych

Przewidywane wyniki operacji:

1. Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej