Modernizacja kotłowni

Modernizacja kotłowni

W krótkim opisie oraz za pomocą zdjęć chcemy zaprezentować całkowitą modernizacje kotłowni.Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej w trosce o ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza dla mieszkańców naszego regionu zmodernizowała kotłownie węglowe w Tymbarku i w Limanowej na kotłownie gazowo - olejowe. Inwestycje te zostały zrealizowane w latach 2017 - 2018 z własnych środków oraz dzięki dotacji z Unii Europejskiej.